THM GießenStundenplan SS 2018 Vorlesungen Untis 2013
D-35390, Wiesenstr. 1416.6.2018 8:33

MBB3D   Mat.- & Fert. Technik
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
1- 08:00
MSAL Ms
B1 112 4)
MSA Ms
B1 001 6)
2 - 09:45
NMF Hp
A2 111 7)
MK1 Fd
A1 102
3- 11:30
NMF Wih
A2 111
WPL Fd
A3 U205
Mittag
4- 14:00
TTÜ Dh
A8 001 1)
MFT2L MJ
A3 U205 5)
WGA MJ
A2 U113
CHL Gz
A2 109
5- 15:40
TT Dh
A1 002 2)
6- 17:20
TMT Kai
A4 U101 3)
7- 19:00
Untis 2013         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
Zyklische LV 4.4.2018 - 6.7.2018 Vorlesungen 04.04. - 06.07.2018 SS_18